Situácie a oznamovanie, evidencia, osobitná registrácia2018-12-03T11:37:34+00:00