Dobrý deň prajem,

mám otázku k zaradeniu kamerového systému pod správny IS. V našej spoločnosti máme kamerový systém, ktorý sníma priestor prístupný verejnosti (okolie sídla, kamery umiestnené pred jednotlivými vstupmi do budovy, náležité označené). Zároveň však má zamestnávateľ kamery umiestnené aj vo vnútri budovy (administratívna a skladová časť). Tieto kamery nevyužíva na kontrolu svojich zamestnancov, má ich pre ochranu majetku a bezpečnosť. Do budovy sa verejnosť môže dostať len cez elektronický zvonček, resp. len v sprievode zamestnanca. Teda verejnosti prístupný je, ale v obmedzenom režime.
Otázkou je, či tento kamerový systém definovať ako priestor kde je potrebné aplikovať § 10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov alebo informovať zamestnancov, prerokovať s odborovou organizáciou a definovať ho na účel kontroly v zmysle ustanovení Zákonníka práce. V týchto priestoroch zamestnanci vykonávajú svoju obvyklú pracovnú činnosť (sklad), resp. snímané sú spoločné priestory (chodby).

Ďalší obsah je dostupný len pre členov s predplatným.

Nemáte prístupový účet? Objednajte si ho tu a staňte sa aj vy členom Centra ochrany osobných údajov. Zjednodušte si svoju prácu!

Ak máte prístupový účet, prihláste sa

2018-12-03T10:38:46+00:00

O autorovi:

Martina Kroupová
Vyštudovala som fakultu mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Od roku 2005 sa aktívne venujem ochrane osobných údajov. Osobne sa podieľam na analýzach spracúvania osobných údajov a spolupracujem pri vypracovávaní bezpečnostných dokumentácií, ktoré sú založené na systémoch procesného riadenia tak, aby dokumentácia vyhovovala auditom a požiadavkám na certifikáciu systémov manažérstva kvality a zároveň bola v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). Som hlavnou autorkou a gestorkou internetovej knižnice Centra ochrany osobných údajov. Pôsobím ako lektorka odborných školení.