Prihlásenie 2017-06-05T17:15:53+00:00

Víta Vás Centrum ochrany osobných údajov

Prihláste sa:

Ešte nie ste členom Centra ochrany osobných údajov?

Potom prichádzate o:

  • Videoškolenie, ktorým ľahko porozumiete pravidlám spracúvania osobných údajov.
  • Videoškolenie, ktorým si poučíte tých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi.
  • Pripravené vzory pre evidenciu alebo povinné oznámenie informačného systému úradu.
  • Praktické formuláre, ktoré si môžete prevziať do svojho počítača, doplniť podľa návodu a začať používať.
  • Dokumenty,  prostredníctvom ktorých si sami vypracujete váš bezpečnostný projekt alebo základnú dokumentáciu.
Chcem vedieť viac o členstve v centre