Prehľad úrovní prístupu2018-12-03T11:35:38+00:00

Ako člen centra ochrany osobných údajov získate:

Knihu, ktorú si prevezmete do svojho počítača

O tom, Ako úspešne zvládnuť ochranu osobných údajov; ISBN: 978-80-972753-0-3

Viac o knihe

Poradenstvo skúsených odborníkov

Keď budete mať otázky, jednoducho sa spýtate. S našimi skúsenosťami sa s vami radi podelíme.

viac o poradenstve

Videoškolenie o ochrane osobných údajov

To najdôležitejšie sa dozviete on-line a pohodlne u vás doma alebo vo firme

Viac o videoškolení

Bezpečnostný projekt a nie len ten

Posuňte si zobrazenie stránky nižšie a prečítajte si, ktoré dokumenty vo firme potrebujete.

viac o projekte

Staňte sa členom centra ochrany osobných údajov a využívajte všetky jeho výhody jeden mesiac alebo po celý rok

Ak vlastníte platný zľavový kód, môžete ho použiť. Zadajte ho do poľa kódu a potvrďte konkrétnu službu kliknutím na objednať. Bude Vám vystavená zálohová faktúra, ktorú nájdete na stránke „Môj profil“ v záložke „Zálohy“. Po uhradení Vám bude služba aktivovaná a vystavený daňový doklad.

Keď prevádzkujete e-shop, potom potrebujete:

 1. Základnú dokumentáciu, keď nespracúvate napríklad rodné číslo alebo údaje o zdravotnom stave (tu ju nájdete).
 2. Oznámiť úradu informačný systém „marketing“, keď zasielate newsletter; informačný systém „spotrebiteľské súťaže“, ak organizujete súťaže a informačný systém „vernostný program“, ak poskytujete bonusy vašim verným zákazníkom (tu ich nájdete).
 3. Viesť evidenciu pre informačný systém „e-shop“, „účtovná agenda“ a  „správa registratúry“  (tu ich nájdete).
 4. Uviesť na vo vašom e-shope informácie o tom, ako spracúvate osobné údaje, kedže máte voči vašim klientom informačnú povinnosť (tu ich nájdete).
 5. S vašim externým účtarom uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov, keď vám pomáha s účtovníctvom, ktorého súčasťou sú aj faktúry pre vašich zákazníkov (tu ju nájdete).

Keď prevádzkujete cestovnú agentúru, potom potrebujete:

 1. Základnú dokumentáciu, keď nespracúvate napríklad rodné číslo alebo údaje o zdravotnom stave (tu ju nájdete) alebo bezpečnostný projekt, keď spolupracujete s poisťovňami a spracúvate aj rodné číslo (tu ho nájdete).
 2. Oznámiť úradu informačný systém „marketing“, keď zasielate newsletter; informačný systém „spotrebiteľské súťaže“, ak organizujete súťaže a informačný systém „vernostný program“, ak poskytujete bonusy vašim verným zákazníkom (tu ich nájdete).
 3. Viesť evidenciu pre informačný systém „účtovná agenda“ a  „správa registratúry“  (tu ich nájdete). O informačnom systéme, v ktorom spracúvate osobné údaje z dôvodu predaja zájazdov, sprostredkovania poistenia, sprostredkovania predaja cestovných lístkov atď. evidenciu nevediete, lebo vystupujete v pozícii sprostredkovateľa. Povinnosti evidencie sa vzťahujú výlučne na prevádzkovateľov informačných systémov, ktorými sú cestovné kancelárie.
 4. Uviesť na vašom webe informácie o tom, ako spracúvate osobné údaje, kedže máte voči vašim klientom informačnú povinnosť (tu ich nájdete).
 5. S vašim externým účtarom uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov, keď vám pomáha s účtovníctvom, ktorého súčasťou sú aj faktúry pre vašich zákazníkov (tu ju nájdete).

Keď ste zamestnávateľom, potom potrebujete:

 1. Bezpečnostný projekt lebo spracúvate napríklad rodné číslo alebo údaje o zdravotnom stave v počítači, ktorý je pripojený do siete internet (tu ho nájdete).
 2. Oznámiť úradu informačný systém „prezentácia organizácie“, keď zverejňujete na firemnom webe fotografie svojich zamestnancov; informačný systém „evidencia dochádzky“, ak spracúvate aj fotografiu zamestnancov z dôvodu efektívnej evidencie dochádzky; informačný systém „databáza uchádzačov o zamestnanie“, keď si prostredníctvom počítačov vediete databázu uchádzačov s cieľom neskoršieho obsadzovania voľných pracovných pozícií. Informačné systémy oznamujete úradu vždy vtedy, keď ste nepoverili výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu (tu ich nájdete).
 3. Viesť evidenciu pre informačný systém „mzdová a personálna agenda“, „účtovná agenda“, „správa registratúry“; „monitorovanie priestoru pracoviska“, keď ste prostredníctvom kamerového systému zaviedli kontrolný mechanizmus voči zamestnancom (tu ich nájdete).
 4. Získavať osobné údaje na základe súhlasu, ktorý je vypracovaný a udelený v súlade so zákonom. Napríklad pri spracúvaní fotografií zamestnancov (formuláre nájdete tu).
 5. Zamestnancov, ktorí pri výkone svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi preukázateľne poučiť o ich právach a povinnostiach (bezpečnostnú smernicu nájdete tu).
 6. S externým účtarom (vašim sprostredkovateľom) uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov, keď pre vás zabezpečuje vedenie účtovníctva (tu ju nájdete). Zmluvu je potrebné uzatvoriť napríklad aj s externým poskytovateľom služieb z oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, alebo externým informatikom – keď spracúva osobné údaje (napríklad keď zálohuje osobné údaje, vytvára prístup do informačných systémov novým zamestnancom).

Keď ste externým spracovateľom miezd a účtovníctva, potom potrebujete:

 1. Bezpečnostný projekt lebo o zamestnancoch vašich klientov spracúvate rodné číslo alebo údaje o zdravotnom stave v počítači, ktorý je pripojený do siete internet (tu ho nájdete).
 2. Viesť evidenciu pre informačný systém „ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ a „správa registratúry“(tu ich nájdete).
 3. S vašim klientom uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov (tu ju nájdete).

Keď ste školou alebo školským zariadením, potom potrebujete:

 1. Bezpečnostný projekt lebo o deťoch a žiakoch spracúvate rodné čísla alebo údaje o zdravotnom stave v počítači, ktorý je pripojený do siete internet (tu ho nájdete).
 2. Oznámiť úradu informačný systém „prezentácia organizácie“, keď zverejňujete na školskom webe fotografie detí, žiakov alebo vašich zamestnancov; informačný systém „evidencia dochádzky“, ak spracúvate aj fotografiu zamestnancov z dôvodu efektívnej evidencie dochádzky; informačný systém „databáza uchádzačov o zamestnanie“, keď si prostredníctvom počítačov vediete databázu uchádzačov s cieľom neskoršieho obsadzovania voľných pracovných pozícií. Informačné systémy oznamujete úradu vždy vtedy, keď ste nepoverili výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu (tu ich nájdete).
 3. Viesť evidenciu pre informačný systém „mzdová a personálna agenda“, „účtovná agenda“, „správa registratúry“; „pedagogická dokumentácia“; „školská knižnica“ atď. (tu ich nájdete).
 4. Získavať osobné údaje na základe súhlasu, ktorý je vypracovaný a udelený v súlade so zákonom. Napríklad pri zverejňovaní fotografií na školskom webe (formuláre nájdete tu).
 5. Zamestnancov, ktorí pri výkone svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi  (napríklad riaditeľ školy, zástupca školy, pedagogickí zamestnanci, vedúci školskej družiny, sociálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, účtovník, vedúci školskej jedálne, administratívny pracovník) preukázateľne poučiť o ich právach a povinnostiach (bezpečnostnú smernicu nájdete tu).

Keď prevádzkujete realitnú kanceláriu, potom potrebujete:

 1. Bezpečnostný projekt lebo vo svojej agende spracúvate rodné čísla svojich klientov, a to v počítači, ktorý je pripojený do siete internet (tu ho nájdete).
 2. Oznámiť úradu informačný systém „marketing“, keď zasielate svojim klientom newsletter; informačný systém „spotrebiteľské súťaže“, ak organizujete súťaže  (tu ich nájdete), a to vtedy, keď ste nepoverili výkonom dohľadu zodpovednú osobu.
 3. Viesť evidenciu pre informačný systém „realitná činnosť“, „účtovná agenda“, „správa registratúry“ a „ochrana pred legalizáciou príjmov“ (tu ich nájdete).
 4. S vašimi realitnými maklérmi uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov (tu nájdete vzor zmluvy).
 5. Uviesť na na vašom webe informácie o tom, ako spracúvate osobné údaje. Keď prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú umiestnené na vašej webovej stránke získavate osobné údaje (napríklad vložením e-mailu pre zasielanie newslettra), potom máte informačnú povinnosť voči vašim potenciálnym klientom (tu ich nájdete).

Keď prevádzkujete ubytovacie zariadenie, potom potrebujete:

 1. Základnú dokumentáciu, keď nespracúvate napríklad rodné číslo alebo údaje o zdravotnom stave (tu ju nájdete).
 2. Oznámiť úradu informačný systém „marketing“, keď zasielate svojim klientom newsletter (tu ho nájdete).
 3. Viesť evidenciu pre informačný systém „miestne dane“, „kniha ubytovaných“, „účtovná agenda“ a  „správa registratúry“  (tu ich nájdete).
 4. Uviesť na vašom webe informácie o tom, ako spracúvate osobné údaje, kedže máte voči vašim klientom informačnú povinnosť (tu ich nájdete).
 5. S vašim externým účtarom uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov, keď vám pomáha s účtovníctvom, ktorého súčasťou sú aj faktúry pre vašich zákazníkov (tu ju nájdete).

Keď ste pozemkovým spoločenstvom, potom potrebujete:

 1. Základnú dokumentáciu, keď nespracúvate napríklad rodné číslo alebo údaje o zdravotnom stave v počítači pripojenom do siete internet (tu ju nájdete).
 2. Viesť evidenciu pre informačný systém „zoznam členov pozemkového spoločenstva“, „účtovná agenda“ a  „správa registratúry“  (tu ich nájdete).
 3. Poučiť vaše oprávnené osoby o ich právach a povinnostiach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (napríklad členov výboru a členov dozornej rady). Bezpečnostnú smernicu pre oprávnené osoby nájdete tu.
 4. S vašim externým účtarom uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov, keď vám pomáha s účtovníctvom, ktorého súčasťou je napríklad aj evidencia vyplatených podielov (tu ju nájdete).