Kniha Ako úspešne zvládnuť ochranu osobných údajov2018-12-03T11:27:04+00:00

Kniha, ktorá je pre členov Centra ochrany osobných údajov jednoducho dostupná na stiahnutie v elektronickej forme

Ako úspešne zvládnuť ochranu osobných údajov

Podrobná príručka pre podnikateľov, firmy a organizácie

Autor: Ing. Martina Kroupová
Vydavateľ: AMSO.SK, s.r.o.
Rok vydania: 2017

– 180 strán
– PDF formát na stiahnutie
– ISBN: 978-80-972753-0-3

Prevziať knihu

O knihe

Cieľom tejto knihy je zameranie sa na tie časti zákona, ktoré sa bytostne dotýkajú každého podnikateľa a organizácie. Čitateľ v nej nenájde náročné právne analýzy, ani citácie súdnych rozhodnutí. Zámerom autorky bolo vytvoriť mapu krokov, sprievodcu najdôležitejšieho zo zákona o ochrane osobných údajoch a aj laického čitateľa ňou zrozumiteľne previesť. Zároveň objasňovať, ilustrovať v príkladoch, upozorňovať na chyby, ktoré sa v praxi najviac vyskytujú. Dlhoročná odborná prax autorky je čitateľovou zárukou, že sa pomocou tohoto sprievodcu naučí predchádzať bezpečnostným incidentom vo svojom pracovnom živote, a že úspešne zníži riziko sankcií zo strany kontrolných orgánov.

O autorke

Ing. Martina Kroupová vyštudovala fakultu mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Od roku 2005 sa aktívne venuje ochrane osobných údajov. Osobne sa podieľa na analýzach spracúvania osobných údajov a spolupracuje pri vypracovávaní bezpečnostných projektov, ktoré sú založené na systéme procesného riadenia tak, aby dokumentácia vyhovovala auditom a požiadavkám na certifikáciu systémov manažérstva kvality. Je hlavnou autorkou a gestorkou internetovej knižnice Centra ochrany osobných údajov, kde zároveň vedie odbornú poradňu. Pôsobí ako lektorka odborných školení. V rámci konzultačných aktivít má prax odborného konzultanta pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Okrem iného v súčasnosti pôsobí ako odborný konzultant pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ukážky z knihy:

Prevziať túto knihu vo formáte PDF dokumentu