GDPR

/GDPR
GDPR 2017-11-02T09:19:58+00:00

Získavanie osobných údajov po novom

Získavanie osobných údajov po novom Nové postupy v spracúvaní osobných údajov sa dotknú aj povinnej informačnej povinnosti voči dotknutým osobám. Samozrejmosťou je, že každá organizácia musí vedieť plnenie tejto povinnosti preukázať. V tomto článku sa dozviete [...]

By | 15. januára 2018|Categories: Blog, GDPR|0 Comments

Príjemca

Príjemca Samotný pojem „príjemca“ nie je v spracúvaní osobných údajov žiadnou novinkou. Zmenou však  je to, koho budeme za príjemcu podľa nových pravidiel považovať. Súčasná prax v spracúvaní osobných údajov (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. [...]

By | 22. novembra 2017|Categories: GDPR|0 Comments

Pseudonymizácia

Pseudonymizácia Pseudonymizácia je jedno z odporúčaných bezpečnostných opatrení, ktoré prevádzkovatelia a sprostredkovatelia prijímajú na ochranu spracúvaných osobných údajov. Napríklad vtedy, keď osobné údaje vyvážajú do tretej krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany osobným údajov. Pseudonymizáciou [...]

By | 21. novembra 2017|Categories: GDPR|0 Comments

Profilovanie

Profilovanie Ďalší nový pojem, ktorý nám pribudol v terminológii spracúvania osobných údajov je profilovanie. Definícia hovorí, že je to je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie [...]

By | 14. novembra 2017|Categories: GDPR|0 Comments

Obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania osobných údajovObmedzenie spracúvania osobných údajov je  v praxi ochrany osobných údajov novým termínom. Rozumieme nim„označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti“.S povinnosťou obmedzenia spracúvania osobných údajov sa môžete stretnúť v súvislosti s uplatnením [...]

By | 7. novembra 2017|Categories: GDPR|0 Comments