Kedy použijete formulár?

Bezpečnostné normy, ktoré sa týkajú informačnej bezpečnosti odporúčajú organizáciám udržiavať bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov. Preto súčasťou dokumentácie je aj formulár pre záznam o vykonanom školení.

Ako formulár vyplníte?

Do formulára vložíte:
• Poradové číslo (1, 2, …)
• Meno a priezvisko pracovníka, ktorý sa zúčastnil školenia.
• Pracovná pozícia pracovníka.
• A vlastnoručný podpis.
• Čo bolo predmetom školenia.
• Stručná osnova školenia.
• Kedy sa školenie konalo.
• A kto ho vykonal.

2018-12-03T10:35:57+00:00