Kedy použijete formulár?

Vyhláška vyžaduje, aby súčasťou bezpečnostných opatrení boli aj postupy pri poruche, údržbe alebo oprave automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. ochrana osobných údajov na pevnom disku opravovaného počítača). Okrem samotného zdokumentovania priebehu (v dokumentácii ako subproces s názvom údržba zariadení) je súčasťou aj príloha s názvom „záznam o údržbe technického zariadenia“.

Ako formulár vyplníte?

Do formulára vložíte:
• Názov aktíva a inventárne označenie: Napríklad presný názov z faktúry, ktorou bol stolový počítač obstaraný a jeho inventárne označenie, ktorým je napríklad DHM 153.
• Dátum obstarania: Napríklad dátum kúpy podľa faktúry.
• Umiestnenie: Napríklad údaje kde sa stolový počítač nachádza.
• Interval údržby. Napríklad jedenkrát za 3 mesiace. Tieto údaje uvádzame obvykle podľa sprievodnej dokumentácie aktíva.
• Údržbu vykonáva: Napríklad meno a priezvisko informatika.
• Predpokladané poruchy.
• Popis činností, ktoré je potrebné minimálne na zariadení vykonať.
• A do samostatnej tabuľky postupne vkladať údaje, ktoré sa týkajú už samotného výkonu údržby a obvykle ich zaznamenáva napríklad špecialista – informatik.

2018-12-03T10:31:57+00:00