Kedy použijete formulár?

V prípade, ak zariadenie nie je možné opraviť priamo v podmienkach organizácie, ale je potrebné ho premiestniť na špecializované miesto, je vhodné o tomto taktiež vyhotoviť záznam. Okrem toho je však potrebné rešpektovať ostatné bezpečnostné pravidlá (napríklad likvidácia osobných údajov a pod.)

Ako formulár vyplníte?

Do formulára vložíte:
Predpokladajme, že stolový počítač nezobrazuje údaje korektne, sú nečitateľné a pod.
• Inventárne označenie aktíva, ako skrátené označenie aktíva, ktoré zabezpečuje jeho jednoznačnú identifikáciu v podmienkach organizácie.
• Dôvod premiestnenia. Napríklad vykonanie opravy v priestoroch autorizovaného servisu.
• Dátum premiestnenia: Napríklad dátum, kedy zariadenie odovzdáte kuriérovi na prepravu.
• Miesto premiestnenia: adresa autorizovaného servisu.
• Predpokladané činnosti: Napríklad výmena grafickej karty.
• Predpokladaný dátum vrátenia aktíva: Napríklad do 14 dní odo dňa prevzatia.
• Aktívum bolo dočasne nahradené (názov, inventárne označenie aktíva): Napríklad názov a skrátené označenie notebooku, ktorý pracovník bude dočasne používať.

2018-12-03T10:31:52+00:00