Kedy použijete vzor zmluvy?

Najneskôr do 30.06.2015 bolo potrebné vzťahy prevádzkovateľ – sprostredkovateľ zosúladiť so zákonom o ochrane osobných údajov. A to tak, aby všetky zmluvy boli v písomnej podobe a obsahovali náležitosti určené zákonom (§8 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov).
Súčasťou bezpečnostných opatrení pre riadenie spracúvania osobných údajov je preto vzor zmluvy pre externé spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Vzor si prejdite prípadne upravte podľa vašich podmienok. Ak už zmluvu so sprostredkovateľom máte, pre istotu si preverte, či obsahuje všetky povinné náležitosti vyžadované zákonom o ochrane osobných údajov.

Vzor zmluvy si pozorne preštudujte a upravte podľa vlastných potrieb.

2018-12-03T10:35:53+00:00