Kedy použijete formulár?

Súčasťou bezpečnostného projektu je aj vykonaná kvalitatívna analýza rizík. V prípade, ak by došlo napríklad k výskytu závažného bezpečnostného incidentu je vhodné vykonať analýzu opäť.
Metodika je súčasťou samostatného procesu „riadenie bezpečnostných rizík“. Výsledky analýzy (súčasťou sú napríklad aj formulované bezpečnostné ciele) potom môžete zdokumentovať v správe, ktorú predložíte vedeniu organizácie.

2018-12-03T10:31:47+00:00