Kedy použijete formulár?

Vždy vtedy, ak kontrolou zistíte nedostatok. Ak by sme pokračovali kontrolou z predchádzajúceho príkladu, týmto by mohol byť napríklad nedostatok v zmluve so sprostredkovateľom. Napríklad vtedy, ak písomná zmluva so sprostredkovateľom neexistuje vôbec alebo je vypracovaná ešte podľa zákona č. 428/2002 Z. z., prípadne neobsahuje niektorú z častí, ktoré zákon požaduje.

Ako formulár vyplníte?

Do formulára vložíte:
Budeme pokračovať predchádzajúcim príkladom, preto označenie kontrolovaného procesu ponecháme „Riadenie procesu personálnej bezpečnosti“, pretože práve tento popisuje, čo všetko by zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom mala obsahovať.
• Kritériá kontrolnej činnosti. Napríklad §8 zákona o ochrane osobných údajov.
• V zisteniach kontrolnej činnosti stručne popíšeme nedostatok, ktorý zmluvy vykazujú.
• Navrhované opatrenia: formulovať, čo treba vykonať, aby sme nedostatok odstránili. Napríklad v zmluve s organizáciou, ktorá je sprostredkovateľom, doplniť názov informačného systému, z ktorého sú osobné údaje sprostredkovateľovi poskytované, ako aj bližšie podmienky spracúvania.
• Dátum konania kontroly.
• Ostatní prítomní pracovníci, ktorí sa zúčastnili kontroly.
• Kedy a kto vypracoval protokol.

2018-12-03T10:33:14+00:00