Kedy použijete formulár?

Vyhotovením záznamu zabezpečíte vedenie evidencie o vydaných kľúčoch napríklad od kancelárie, kde dochádza k spracúvaniu údajov. Pracovník je zároveň preukázateľne informovaný o tom, na koho sa obrátiť napríklad v prípade straty kľúča.

Ako formulár vyplníte?

Do formulára vložíte:
• Titul, meno a priezvisko pracovníka, ktorého je potrebné kontaktovať. Môže ním byť napríklad priamo konateľ spoločnosti alebo príslušný vedúci pracovník.
• Označenie kľúča.
• Označenie miestnosti.
• Podpis pracovníka, ktorý preberá kľúčik.
• Dátum prebratia kľúča.
• Dátum odovzdania kľúča. Napríklad dátum rozviazania pracovného pomeru.

2018-12-03T10:30:48+00:00