Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

//Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

Opýtali ste sa nás: Právne služby

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako postupovať v prípade, že našej firme bude poskytovať právne služby advokátska kancelária. Zaujímalo by ma, či sa v takomto prípade advokátska kancelária vníma ako tretia strana, alebo ide o sprostredkovateľa a musíme s danou advokátskou kanceláriou podpísať zmluvu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom? Dobrý deň, ďakujem [...]

Opýtali ste sa nás: Služba Mailchimp

Dobrý deň, ak na zasielanie newsletterov sa využíva služba Mail CHimp v EL uvediem poskytovateľa MailChimpu ako príjemcu? Uvediem aj prenos oú? Pýtam sa to opäť z toho dôvodu, lebo školiteľka mi povedala, že nemám nič uvádzať.Má informácie ,vraj na Úrade na ooú poskytovateľa MailChimpu nepovažujú za Sprostredkovateľa, ale mám si radšej to overiť. [...]

Opýtali ste sa nás: Sprostredkovateľ a zodpovedná osoba

Dobrý deň, Sprostredkovateľ spracúva osob.údaje z viacerých IS Prevádzkovateľa a zároveň vykonáva taktiež dohľad nad ochranou osobných údajov z IS oú Prevádzkovateľa. V sprostredkovateľskej zmluve je potrebné uviesť túto skutočnosť , že tento Sprostredkovateľ je poverený Prevádzkovateľom aj dohľadom nad ochranou osobných údajov, alebo to nie je nutné spomínať? Ďakujem. Dobrý deň. Ďakujem za [...]

Opýtali ste sa nás: Cloudové úložisko

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa poradiť. Využívame službu internetového providera – konkrétne úložisko (t.z. ukladáme tam veľké súbory, ktoré nie je možné poslať meilom a niektoré môžu obsahovať aj osobné údaje). Považuje sa v tomto prípade provider za sprostredkovateľa? Musíme mať s ním uzavretú zmluvu v zmysle Zákona o OOÚ podľa §8 aj [...]

Opýtali ste sa nás: Sprostredkovateľ

Dobrý deň, spoločnosti na základe jej žiadosti poskytne príslušný okresný súd meno notára, ktorý následne poskytne spoločnosti osvedčenie o dedičskom konaní pre majetkoprávne vysporiadanie ciest. Spoločnosť v tomto prípade je povinná s notármi, ktorí poskytujú osvedčenia o dedičskom konaní spoločnosti uzatvárať sprostredkovateľskú zmluvu? Ďakujem. Dobrý deň. Ďakujem za otázku. Notár pri osvedčovaní právne [...]