Bezpečnosť osobných údajov

//Bezpečnosť osobných údajov

Opýtali ste sa nás: Informačný systém whistebloving

Dobrý deň, Ak spoločník s.r.o. nie je zamestnancom spoločnosti , môže vystupovať ako zodpovedná osoba pre whistebloving ?ak áno,bude sa jednať o sprostredkovateľa? Ďakujem. Dobrý deň, ďakujem za otázku. Skôr by som situáciu riešila tak, že spoločník by funkciu zodpovednej osoby vykonával na základe zmluvy, ktorou ho poverím na výkon danej funkcie, čím by [...]

Opýtali ste sa nás: Poučenie oprávnenej osoby

Dobrý deň, ako poučiť OS ak , vykonáva inú činnosť, akú má uvedenú v náplni práci. To znamená, že spracúva oú z IS, ktoré nemá v náplni práci. Pretože Úrad na ooú vraj kontroluje poučenia na základe toho, čo je uvedené v pracovnej náplni. Ďakujem. Dobrý deň, ďakujem za otázku. Pracovník vykonáva svoju činnosť [...]

Opýtali ste sa nás: Oznamovanie alebo nahlasovanie bezpečnostného projektu

č.1 Prosím Vás je potrebné niekam Bezpečnostný projekt nahlasovať alebo poslať oznámenie alebo dokonca celý Bezpečnostný projekt zaslať na Úrad na ochranu osobných údajov? č.2 Prílohou Bezpečnostného projektu musia byť Evidenčné listy Informačných systémov? č. 3 Oznamovanie informačných systémov (IS) – týka sa len IS, ktoré nemajú právny základ napríklad ak zamestnávateľ vydáva [...]

Opýtali ste sa nás: Účtovná firma a personálna agentúra

Dobrý deň Ing. Kroupová, Chcela by som opýtať na Váš názor. 1) Účtovná firma, nemá zamestnancov, jej činnosť je spracovávanie miezd (personalistika) a účtovných dokladov (mala spoločnosť), účtovná firma je voči svojim klientom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov ako sprostredkovateľ, prevádzkovateľ je klient. Avšak by ma zaujímalo, sprostredkovateľ chce uzatvoriť s prevádzkovateľ [...]