Situácie v ochrane osobných údajov

/Situácie v ochrane osobných údajov

Opýtali ste sa nás: Právne služby

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako postupovať v prípade, že našej firme bude poskytovať právne služby advokátska kancelária. Zaujímalo by ma, či sa v takomto prípade advokátska kancelária vníma ako tretia strana, alebo ide o sprostredkovateľa a musíme s danou advokátskou kanceláriou podpísať zmluvu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom? Dobrý deň, ďakujem [...]

Opýtali ste sa nás: Dátum narodenia a bydliska živnostníka

Dobrý deň, uzatvárame obchodné zmluvy so živnostníkmi. Tí sú identifikovaní zásadne miestom podnikania a IČOm (nie sú osobné údaje). Ak by však bolo potrebné živnostníka z nejakého dôvodu žalovať na súde, nový Civilný sporový poriadok uvádza ako základné náležitosti žaloby (keď je protistranou fyzická osoba bez ohľadu na to, či je podnikateľ alebo nie) [...]

Opýtali ste sa nás: Fotografia v životopise

Dobrý deň, Ak je fotografia zamestnanca súčasťou životopisu zamestnanca a taktiež aplikácie KCRM(aplikácia, ktorá slúži pre internú komunikáciu, potrebu, zadávanie úloh), môže byť súčasťou IS Personalistika a mzdy s tým, že ako právny základ doplním súhlas zamestnanca, alebo je potrebné vytvoriť nový IS Fotografia?Ďakujem. Dobrý deň, ďakujem za otázku. Ak je fotografia v životopise [...]

Opýtali ste sa nás: Počet informačných systémov

Dobrý deň, ak fyzická osoba si objedná službu(geometrický plán), zmluva sa neuzatvára, vystaví sa len faktúra. Pri takejto situácii koľko vznikne IS?Je postačujúce IS Účtovné doklady a IS Objednávky-služby, kt. bude zahŕňať účel spracúvania : evidencia objednávky a poskytnutie služby alebo je potrebné vytvoriť dva IS a to IS Objednávky, IS služby? Ďakujem. Dobrý [...]

Opýtali ste sa nás: Informačný systém whistebloving

Dobrý deň, Ak spoločník s.r.o. nie je zamestnancom spoločnosti , môže vystupovať ako zodpovedná osoba pre whistebloving ?ak áno,bude sa jednať o sprostredkovateľa? Ďakujem. Dobrý deň, ďakujem za otázku. Skôr by som situáciu riešila tak, že spoločník by funkciu zodpovednej osoby vykonával na základe zmluvy, ktorou ho poverím na výkon danej funkcie, čím by [...]

Opýtali ste sa nás: Poučenie oprávnenej osoby

Dobrý deň, ako poučiť OS ak , vykonáva inú činnosť, akú má uvedenú v náplni práci. To znamená, že spracúva oú z IS, ktoré nemá v náplni práci. Pretože Úrad na ooú vraj kontroluje poučenia na základe toho, čo je uvedené v pracovnej náplni. Ďakujem. Dobrý deň, ďakujem za otázku. Pracovník vykonáva svoju činnosť [...]

Opýtali ste sa nás: Služba Mailchimp

Dobrý deň, ak na zasielanie newsletterov sa využíva služba Mail CHimp v EL uvediem poskytovateľa MailChimpu ako príjemcu? Uvediem aj prenos oú? Pýtam sa to opäť z toho dôvodu, lebo školiteľka mi povedala, že nemám nič uvádzať.Má informácie ,vraj na Úrade na ooú poskytovateľa MailChimpu nepovažujú za Sprostredkovateľa, ale mám si radšej to overiť. [...]

Opýtali ste sa nás: Sprostredkovateľ a zodpovedná osoba

Dobrý deň, Sprostredkovateľ spracúva osob.údaje z viacerých IS Prevádzkovateľa a zároveň vykonáva taktiež dohľad nad ochranou osobných údajov z IS oú Prevádzkovateľa. V sprostredkovateľskej zmluve je potrebné uviesť túto skutočnosť , že tento Sprostredkovateľ je poverený Prevádzkovateľom aj dohľadom nad ochranou osobných údajov, alebo to nie je nutné spomínať? Ďakujem. Dobrý deň. Ďakujem za [...]

Opýtali ste sa nás: Informačný systém oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dobrý deň, prosím Vás pekne chcem sa opýtať, či musíme vytvoriť samostatný IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti? My sme ho minulého roku, keď začal platiť zákon 307/2014 zahrnuli pod IS mzdová a personálna agenda a samozrejme sme potrebné údaje doplnili aj do Evidenčného listu IS mzdovej a personálnej agendy. Je to takto nesprávne? Ďakujem [...]

Opýtali ste sa nás: Cloudové úložisko

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa poradiť. Využívame službu internetového providera – konkrétne úložisko (t.z. ukladáme tam veľké súbory, ktoré nie je možné poslať meilom a niektoré môžu obsahovať aj osobné údaje). Považuje sa v tomto prípade provider za sprostredkovateľa? Musíme mať s ním uzavretú zmluvu v zmysle Zákona o OOÚ podľa §8 aj [...]