Profilovanie

Ďalší nový pojem, ktorý nám pribudol v terminológii spracúvania osobných údajov je profilovanie. Definícia hovorí, že je to

je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Prvé, čo je potrebné si v definícii všimnúť je to, že profilovaním rozumieme také spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané automatizovane. To znamená, s použitím technických zariadení ako je napríklad stolový počítač, notebook, mobil.

Príklad:

Majiteľ kamennej predajne s kancelárskou technikou si vedie v zošite záznamy o tom, čo ktorý klient kedy u neho nakúpil. Vytvára si tak profil zákazníka, aby vedel lepšie pripraviť pre neho ponuku doplnkových produktov.

V tomto prípade nepôjde o profilovanie, pretože spracúvanie osobných údaje nie je vykonávané výhradne automatizovane. Je to človek – majiteľ predajne, ktorý samotné spracúvanie osobných údajov vykonáva.

Príklad:

Prevádzkovateľ e-shopu s kozmetikou ponúka svojim klientom možnosť stať sa členom jeho vernostného programu. V rámci vernostného programu potom o nich spracúva informácie o tom, čo nakúpili a kedy k nákupu došlo. Všetko prebieha výhradne automatizovane – prostredníctvom techniky a aplikácií. Prevádzkovateľ tak o svojich klientoch získava informácie o

  • produktoch, ktoré uprednostňujú (značka, cenové rozpätie)
  • a obdobiach, kedy k nákupu dochádza (mesiac nákupu).

Práve tieto informácie sú pre neho dôležité, pretože na základe nich dokáže predpokladať, čo a kedy by mohol zákazník v budúcnosti opäť nakúpiť, a preto vie lepšie zacieliť svoju marketingovú kampaň.

Vidíme, že v rámci profilovania teda dochádza k takému spracúvaniu osobných údajov, ktorého cieľom  je predvídať isté správanie dotknutej osoby, predpokladať jej chovanie, vytvoriť si jej profil.

Marketing však určite nie je jediná oblasť, v ktorej sa s profilovaním môžete stretnúť. Túto techniku spracúvania osobných údajov využívajú napríklad aj banky pri schvaľovaní požiadavky na úver svojho klienta. Na základe príjmov klienta, pohybov na účte a ďalších údajov, vedia predpokladať ( predvídať) jeho schopnosť úver splácať.

2018-12-02T19:20:54+00:00