Blog2018-12-02T19:40:17+00:00

Osobný údaj

Osobný údaj Nová definícia nariadenia hovorí o tom, že za osobný údaj považujeme: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo [...]