GDPR a informovanie o dobe uchovávania osobných údajov

Martina Kroupová z Centra ochrany osobných údajov pre vás pripravila dalšie krátke video z oblasti GDPR.

Dozviete sa, ako a prečo informovať dotknuté osoby, povieme si aj o o dobe uchovávania osobných údajov. Aký je rozdiel v tom, ak osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby a ako to je, ak ich získavame sprostredkovane od niekoho iného? Čo sú to povinné a čo sú doplnkové informácie? Čo je to transparentné informovanie podľa Nariadenia GDPR?

2019-04-08T11:32:41+00:00

O autorovi:

Martina Kroupová
Vyštudovala som fakultu mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Od roku 2005 sa aktívne venujem ochrane osobných údajov. Osobne sa podieľam na analýzach spracúvania osobných údajov a spolupracujem pri vypracovávaní bezpečnostných dokumentácií, ktoré sú založené na systémoch procesného riadenia tak, aby dokumentácia vyhovovala auditom a požiadavkám na certifikáciu systémov manažérstva kvality a zároveň bola v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). Som hlavnou autorkou a gestorkou internetovej knižnice Centra ochrany osobných údajov. Pôsobím ako lektorka odborných školení.