Keďže nové nariadenie o spracúvaní osobných údajov je jednotné pre všetky členské štáty EÚ, ako inšpiratívny zdroj informácii k tejto problematike odporúčame aj materiály zverejňované na stránkach českého Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V „Desatero omylů o GDPR“ sa dozviete napríklad aj to, prečo nie je správne, keď sa zamieňa pojem nariadenie so smernicou, či naozaj dochádza k rozšíreniu definície osobného údaju alebo aj to, či je šifrovanie osobných údajov povinnosťou každého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Čítať viac…

2018-12-02T19:30:47+00:00