Blog2018-12-02T19:40:17+00:00

Príjemca

Príjemca Samotný pojem „príjemca“ nie je v spracúvaní osobných údajov žiadnou novinkou. Zmenou však  je to, koho budeme za príjemcu [...]

Pseudonymizácia

Pseudonymizácia Pseudonymizácia je jedno z odporúčaných bezpečnostných opatrení, ktoré prevádzkovatelia a sprostredkovatelia prijímajú na ochranu spracúvaných osobných údajov. Napríklad [...]

Profilovanie

Profilovanie Ďalší nový pojem, ktorý nám pribudol v terminológii spracúvania osobných údajov je profilovanie. Definícia hovorí, že je to je [...]

Obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania osobných údajov Obmedzenie spracúvania osobných údajov je  v praxi ochrany osobných údajov novým termínom. Rozumieme nim „označenie uchovávaných [...]

Desať omylov o GDPR

Keďže nové nariadenie o spracúvaní osobných údajov je jednotné pre všetky členské štáty EÚ, ako inšpiratívny zdroj informácii k tejto [...]