Informačné systémy2018-12-03T11:26:55+00:00

Povinná evidencia a oznámenia

Tu nájdete pripravené vzory pre povinnú evidenciu a oznámenia informačných systémov. Vyberte si tie, s ktorými pracujete, prevezmite si ich do svojho počítača, vložte identifikačné údaje organizácie, skontrolujte a vytlačte.

Okrem materiálov pre vypracovanie povinnej evidencie alebo oznámenia, získate aj:

Netrápte sa sami, čo do ktorého riadku napísať. Všetko potrebné pre vašu evidenciu a oznámenie nájdete tu, pekne pokope.

Staňte sa členom len za

29
  • a využívajte toto centrum bez zbytočných obmedzení.

Čo je to evidencia a oznámenie informačného systému?

Všetky informačné systémy, v ktorých spracúvate osobné údaje, podliehajú niektorej z povinností oznámenia, osobitnej registrácie alebo evidencie.

Pričom informačný systém podlieha vždy len jednej z povinností.

Evidencia informačného systému

Povinnú evidenciu informačného systému (tzv. evidenčný list) musíte mať vždy vtedy, ak sa na konkrétny informačný systém nevzťahuje:

  • oznamovacia povinnosť,
  • ani povinnosť osobitnej registrácie.

Evidenčný list informačného systému nezasielajte na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Po jeho vypracovaní si ho len vytlačte a ponechajte vo vašej agende ochrany osobných údajov.V prípade, ak niekto požiada o jeho sprístupnenie, ste povinný tejto požiadavke vyhovieť. Právo na sprístupnenie evidencie má jednoducho ktokoľvek.

Oznámenie informačného systému

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje v prvom rade na informačné systémy, v ktorých sú spracúvané osobné údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania. Znamená to, že informačné systémy, v ktorých spracúvate osobné údaje výlučne v listinnej podobe, povinnosti oznámenia nepodliehajú.

Oznámenie informačného systému sa vykonáva na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Pozor, informačný systém je potrebné úradu oznámiť ešte pred samotným spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme. Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam tých organizácií, ktoré si povinnosť oznámenia už splnili.

Ako začať s evidenciou a oznámením?

Najskôr si položte otázku, z akého dôvodu osobné údaje spracúvate. Vaša odpoveď bude rozhodujúca pre výber správneho informačného systému.

Napríklad: Keď spracúvate meno, priezvisko a e-mail, aby ste mohli zasielať vašim potenciálnym klientom newsletter, potom si vyberiete informačný systém s názvom „marketing“. Ak spracúvate osobné údaje aj dôvodu fakturácie vašim klientom, potom si vyberte aj informačný systém „účtovná agenda“.

Ak máte otázky, využite našu poradňu. Radi vám s evidenciou a oznámením pomôžeme.

Martina Kroupová, autorka Centra ochrany osobných údajov

Chcem sa poradiť

Firmy

Školy a školské zariadenia