Kapitoly bezpečnostnej smernice2018-12-03T11:23:48+00:00

Bezpečnostná smernica

V tejto fáze by ste mali mať vypracovaný už:

  1. bezpečnostný projekt
  2. a bezpečnostné opatrenia (celý názov dokumentu je „Bezpečnostné opatrenia pre riadenie spracúvania osobných údajov“).

Na rade je teda bezpečnostná smernica. Ide dokument, ktorý upravuje spracúvanie osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch a oboznamujú sa s ním všetky oprávnené osoby organizácie.  Je to vlastne pokračovanie zdokumentovaných opatrení, ktoré organizácia prijíma pre zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov, ktoré je určené pre oprávnené osoby.

V textoch jednotlivých kapitol  používame pre pomenovanie tejto bezpečnostnej smernice názov „Bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s osobnými údajmi v informačných systémoch“. Odpovedáme nimi teda na otázku, ako majú oprávnené osoby organizácie s osobnými údajmi manipulovať, aby nebola narušená ich bezpečnosť.

Bezpečnostná smernica (alebo „Bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s osobnými údajmi v informačných systémoch“)  pozostávajú zo siedmych kapitol. Začnite prvou kapitolou – kliknutím na tlačidlo „Vstúpiť“. Dokument príslušnej kapitoly si vždy prevezmite do svojho počítača, uložte a otvorte pre úpravy. Prevzatý dokument korešponduje s textom, ktorý sa vám zobrazuje aj prostredníctvom webového prehliadača. Farebne zvýraznené časti v prevzatom texte si upravte podľa poznámok a príkladov tak, aby vyjadrovali stav spracúvania osobných údajov vo vašej organizácii.

Takto si spracujte všetkých sedem kapitol. Na záver si bezpečnostnú smernicu (bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s osobnými údajmi v informačných systémoch) vytlačte.